Konference

VADNÉ DRŽENÍ TĚLA, SEDAVÉ CHOVÁNÍ, DIGITÁLNÍ ZÁVISLOSTI A JEJICH DOPAD NA ZDRAVÍ DĚTÍNa zdravotním stavu dětské populace se v poslední době podepisuje sedavý způsob života a alarmující nedostatek pohybové aktivity. Volný čas strávený u obrazovek digitálních zařízení je pro děti atraktivnější než jiné aktivity a v ojedinělých případech muže vést až k závislostem. Podle Národní zprávy o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže z roku 2018 více jak 77% dospívajících dětí tráví svůj volný čas hraním her a sledováním mediálního obsahu na počítačích, herních konzolách nebo mobilních telefonech a to více jak 2 hodiny každý den.

To, co pozorujeme v našich praxích, je na straně fyzické nárůst obezity, vadné držení těla, svalová dysbalance a s tím spojené bolestivé stavy, zejména zvýšená únava a nedostatečná kvalita spánku. Na straně psychosociální se jedná o zhoršení prospěchu ve školách, potíže se zvládáním stresu, utváření negativního sebepojetí, úzkostné depresivní potíže a vzrůstající digitální závislosti.

V rámci konference Vás chceme seznámit s aspekty sedavého chování, se kterými přicházíte do kontaktu ve Vašich ordinacích. Zaměříme se na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu a nervového systému. Dále pak na problematiku online života našich dětí a dospívajících soustředěnou především na online hraní her a sociální sítě.

Můžete se těšit na praktické ukázky. Budete se učit sami zdravě hýbat a vnímat své tělo. Dozvíte se základní doporučení pro rodiče, aby u dětí podpořili tzv. zdravý čas u obrazovek a tím ovlivnili sedavý způsob života své rodiny.

Náš cíl je podpora fyzické aktivity, která je významným pomocníkem proti stresu a rozvoji následných civilizačních poruch. Abychom toho dosáhli, potřebujeme k tomu Vás pediatry, kteří jsou v tzv. první linii podpory zdraví naší populace.

Akreditace / Vzdělávací akce je ohodnocena 11. kredity a je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK
Odborný garant / MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPLD ČLS JEP a MUDr. Jaroslava Chlupová
Pořadatel a organizátor / Lokomoce, z.s.


REGISTRACE

Registrace je možná do 27. 8. 2021
Účastnický poplatek 2500 Kč

CENA ZAHRNUJE

přednášky a workshopy
občerstvení: pátek
sobota
– dopolední coffee break, oběd, odpolední coffee break
– dopolední větší coffee break

Ubytování

od 1600 Kč osoba/noc, se snídaní
Kontakt na hotel Zámek Valeč
telefon (recepce): 724 400 497
e-mail: recepce@hotel-valec.cz
heslo při komunikaci s recepcí: konference


Program

Registrace účastníků konference proběhne ve čtvrtek 16. 9. 2021 od 16.00 - 19.00 a v pátek 17. 9. 2021 od 7.00 - 8.30 v prostorách recepce hotelu.

Pátek 17. 9. 2021

8.45 - 9.00 Zahájení konference / náměstkyně Ministerstva zdravotnictví ČR MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, MUDr. Alena Šebková, MUDr. Jaroslava Chlupová

I. Blok

9.00 - 9.45 Vadné držení těla u dětí a možnosti nápravy / MUDr. Jaroslava Chlupová

9.45 - 10.30 Vývojová stádia kyčelního kloubu a jeho biomechanika / prof. Jan Poul CSc. a Mgr. Martina Víchová

10.30 - 11.00 Přestávka

II. Blok

11.00 - 12.30 Digitální závislosti - prevalence, komorbidita a diagnostika / Mgr. Zuzana Pavelcová

12.30 - 14.00 Oběd

III. Workshop

14.00 - 15.30 Držení těla - impulzivní body a jak s nimi pracovat v různých pozicích. Vnímání kyčelního kloubu a silový trénink kyčelního svalu / MUDr. Jaroslava Chlupová, Mgr. Martina Haklová, Mgr. Martina Víchová

15.30 - 16.00 Přestávka

IV. Workshop

16.00 - 16.45 Kineziologické vyšetření dítěte z pohledu fyzioterapeuta / MUDr. Jaroslava Chlupová, Mgr. Martina Haklová, Mgr. Martina Víchová

Sobota 18. 9. 2021

V. Blok

10.00 - 11.30 Děti online - sociální sítě, online hraní her, online pornografie, sedavé chování dětí a dospívajících / Mgr. Zuzana Pavelcová

11.30 - 12.00 Přestávka

VI. Blok

12.00 - 12.45 Vývoj chodidla a jeho biomechanika (přednáška) / Bc. Clára Lewitová, Mgr. Martina Haklová, Mgr. Martina Víchová

12.45 - 14.15 Cílená práce s chodidlem (workshop) / MUDr. Jaroslava Chlupová, Mgr. Martina Haklová, Mgr. Martina Víchová


* Změna programu vyhrazena.

Konference se uskuteční v souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními. V případě, že nebude možné konferenci uskutečnit, bude Vám poplatek vrácen v plné výši.


Kontaktní osoba

Mgr. Eva Zinnburgová
zinnburgova@lokomoce.eu
608 450 500

Organizátor

Partner

Záštita