Pohyb jako prevence

Kdo jsme | Lokomoce

Jsme tým odborníků, kteří vnímají pohyb jako základ života a zdraví.

Není nám lhostejné, že se v současné době lidé přestávají hýbat, což se odráží na jejich zdravotním stavu.
Rozhodli jsme se s tím něco dělat! Učíme děti, dospělé a seniory přirozenému pohybu.

  Co děláme

 • Realizujeme náš projekt „Pohyb do MŠ
 • Systematicky vzděláváme pedagogy mateřských, základních a středních škol
 • Vedeme cvičení malých dětí
 • Vedeme cvičení pacientů s Parkinsonovou nemocí a dalšími neurologickými onemocněními
 • Pořádáme sportovní dny pro děti, mládež i dospělé
 • Vedeme individuální i skupinová rehabilitační cvičení v našem centru na Slovanském náměstí v Brně

Pořádáme semináře a workshopy pro

  • Pedagogy a rodiče
  • Zaměstnance firem
  • Sportovní oddíly
  • Laickou veřejnost

Proč to děláme | Náš cíl

Chceme, aby lidé znovu pochopili, že pohyb je základ života.

Žijeme v moderní době, jak je možné, že tak výrazně přibývá nemocných lidí a lidí s bolestmi? Může za to vědeckotechnický pokrok naší generace – obecně platí, že tento pokrok nám v krátkodobém horizontu život usnadňuje, v dlouhodobém horizontu nám ovšem život komplikuje. Medicína nabízí drahá technologická řešení, která nás stojí ročně miliardy korun. Přitom prevence stojí mnohem méně a stačí se správně hýbat.

Vedení dětí ke správnému pohybu

Aby si především rodiče uvědomovali důležitost vedení svých dětí ke sportu, aby jim vytvářeli od malička pozitivní vztah k pohybu, tak jako je učí dvakrát denně si čistit zuby. Vytvoření pozitivního vztahu k pohybu už u dětí v mateřských školách.

Pohybová výchova do všech škol

Pohybová výchova jako pravidelná součást výuky, díky které děti získají základní pohybové dovednosti a gymnastickou průpravu. Tato průprava je nutná pro schopnost stabilizovat a koordinovat pohyby s optimálním svalovým napětím, což vede k prevenci jejich úrazů.

Zdravější zaměstnanci

Lidské tělo je stroj. Chceme-li, aby fungovalo, musí být seřízené. Pokud se zaměstnanci firem naučí zacházet se svým tělem tak, aby si ho co nejméně poškozovali, sníží se jejich pracovní neschopnost.

Zdravější senioři

Zlepšit fyzický a psychický stav našich seniorů. Dát jim návod jak se i v tomto věku zdravě hýbat. Vnímat pohyb jako každodenní potřebu a znovu v nich probudit radost ze života a pohybu.

Tělesná výchova trochu jinak

Náplní hodin tělesné výchovy ve školách by neměla být pouze vybíjená a florbal, ale aby děti by nadále měly rozvíjet svoje všestranné pohybové dovednosti. Děti začnou mít tělocvik a pohyb znovu rády, protože budou-li „umět“ cvičit, bude je to bavit!

Zdravější generace mladých lidí

Pokud budou děti správně vedeny k pohybu, nebude na středních školách většina třídy osvobozena z tělocviku, protože se neumí pohnout nebo z důvodů zdravotních.