Psychická odolnost a pohyb dětí v digitální době

 

České děti netrápí jen obezita.
Vadné držení těla, nízká fyzická a psychická odolnost je to, s čím se potýkají dnešní děti.
Neznalost a přehlížení tohoto problému ze strany dospělých může vést, resp. již vede ke spoustě zdravotních problémů dětí a ovlivní zdraví a kvalitu života v dospělosti.
V rámci projektu Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí, jsme uspořádali v sobotu 25. 3. v úžasných prostorách Dětského centra Sokola Brno zábavně- vzdělávací akci.
Zatímco děti dováděly v gymnastickém sále, rodiče ziskávali informace o nástrahách digitálního světa a seznámili se se správnou osoudolní končetiny a cviky na její korekci.
Akce se po odborné i společenské stránce vydařila, rodiče odcházeli obohaceni o cenné informace, děti jsme museli z tělocvičny vyhánět:)
Naše osvěta zaujala i Českou televizi, která z tohoto setkání vysílala přímé vstupy na ČT 24.

Akce pro veřejnost  se konala v rámci projektu Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí skrze Projekt podpořen v rámci programu Zdraví financovaného z Malého grantového schématu z Fondů EHP 2014-2021 vedeném pod číslem ZD - MGS1- 064.

www.eeagrants.czwww.norwaygrants.cz @EEA and Norway Grants #eeanorwaygrants

Vzdělávací materiály

 

MUDr. Jaroslava Chlupová

MUDr. Jaroslava Chlupová

neuroložka, zakladatelka Lokomoce

Mgr. Martina Haklová

Mgr. Martina Haklová

fyzioterapeutka

Mgr. Zuzana Pavelcová

Mgr. Zuzana Pavelcová

psycholožka a psychoterapeutka

Jakub Hovorka

Jakub Hovorka

trenér Lokomoce

Workshop se konal v rámci Projektu s názvem Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí byl podpořen v rámci programu zdraví financovaného z Malého grantového schématu z Fondů EHP 2014 – 2021 vedeném pod číslem: ZD – MGS1-064.
www.eeagrants.cz, a také www.norwaygrants.cz

 

 

Lokomoce
RE-Life
Fondy EHP

Fotogalerie