Psychická odolnost a pohyb dětí v digitální době

 

České děti netrápí jen obezita.
Vadné držení těla, nízká fyzická a psychická odolnost je to, s čím se potýkají dnešní děti.
Neznalost a přehlížení tohoto problému ze strany dospělých může vést, resp. již vede ke spoustě zdravotních problémů dětí a ovlivní zdraví a kvalitu života v dospělosti.
V rámci projektu Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí, jsme uspořádali v sobotu 25. 3. v úžasných prostorách Dětského centra Sokola Brno zábavně- vzdělávací akci.
Zatímco děti dováděly v gymnastickém sále, rodiče ziskávali informace o nástrahách digitálního světa a seznámili se se správnou osoudolní končetiny a cviky na její korekci.
Akce se po odborné i společenské stránce vydařila, rodiče odcházeli obohaceni o cenné informace, děti jsme museli z tělocvičny vyhánět:)
Naše osvěta zaujala i Českou televizi, která z tohoto setkání vysílala přímé vstupy na ČT 24.

Vzdělávací materiály

 

MUDr. Jaroslava Chlupová

MUDr. Jaroslava Chlupová

neuroložka, zakladatelka Lokomoce

Mgr. Martina Haklová

Mgr. Martina Haklová

fyzioterapeutka

Mgr. Zuzana Pavelcová

Mgr. Zuzana Pavelcová

psycholožka a psychoterapeutka

Jakub Hovorka

Jakub Hovorka

trenér Lokomoce

Workshop se konal v rámci Projektu s názvem Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí byl podpořen v rámci programu zdraví financovaného z Malého grantového schématu z Fondů EHP 2014 – 2021 vedeném pod číslem: ZD – MGS1-064.
www.eeagrants.cz, a také www.norwaygrants.cz

 

 

Lokomoce
RE-Life
Fondy EHP

Fotogalerie