Dětská skupina byla založena v září 2021. Děti jsou zde vedeny koncepcí projektu Lokomoce, který vnímá pohyb jako základ života a fyzického zdraví. Tato dětská skupina je ojedinělým zařízením, které dětem poskytuje výjimečnou péči v podobě zdravých pohybových návyků a stereotypů.

 

Přejít na web dětské skupiny    

Kontaktní osoba

Bc. Martina Kulašová

Ředitelka dětské skupiny
detskaskupina@lokomoce.cz
+420 733 436 872