Pohyb jako prevence

Grant z fondu EHP 2014 – 2021

 • Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí
 • Jedinečný projekt pro podporu psychické odolnosti a zdravého psychomotorického vývoje dětí
 • Ucelený program pro děti v předškolním věku, jejich rodiče a pedagogy
 • Smyslem projektu je získat děti pro pohyb a zdravý životní styl, který jim pomůže vyrovnat se stresem a vybaví je dobrými zdroji pro život
EEA Grants

Projekt podpořen z Programu Zdraví financovaného z Malého grantového schématu z fondů EHP 2014-2021 vedeného pod registračním číslem ZD – MGS1 – 064.

Program projektu

 • Pravidelné pohybové aktivity dětí přímo v rámci denních aktivit školky
 • Mentoring a supervize pedagogů, kteří s dětmi denně pracují
 • Pohybové aktivity jsou hravé a zábavné
 • Jednotlivá cvičení vytvořené fyzioterapeuty
 • Působí na zdravý psychomotorický vývoj, prevenci vadného držení těla, skolióz, poruchy klenby, nožních a jiných odchylek pohybového aparátu, podporu multisenzorické stimulace včetně řečových funkcí
 • Součástí programu je vstupní a výstupní fyzioterapeutické screeningové vyšetření dětí
 • Workshopy pro rodiče s psychologem zaměřené na podporu vyváženého přístupu k digitálním technologiím, prevence závislostí na internetu, podporu psychické odolnosti, podpory psychosociálního vývoje dětí
 • Workshopy pro rodiče s neurology nebo fyzioterapeuty týkající se podpory zdravých pohybových návyků a vzorců, zdravého fyziologického vývoje dětí

Podrobné informace o projektu ke stažení (pdf, 2,9 MB)

POHYB A PSYCHICKÁ ODOLNOST PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ V DIGITÁLNÍ DOBĚ - informační brožura (pdf, 25 MB)

MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU

Náš tým

MUDr. Jaroslava Chlupová

MUDr. Jaroslava Chlupová

Zakladatelka Lokomoce, neurolog

Mgr. Martina Haklová

Mgr. Martina Haklová

Hlavní fyzioterapeut Lokomoce

Mgr. Zuzana Pavelcová

Mgr. Zuzana Pavelcová

Hlavní psycholog Lokomoce

Jakub Hovorka

Jakub Hovorka

Hlavní lektor Lokomoce

Partner projektu

Na tomto projektu spolupracujeme s norským partnerem: Katedra psychologie University vědy a techniky v Trondheimu v Norsku (Norwegian University of Science and Technology)
Součástí katedry psychologie je Centrum pro výzkum lidského vývoje (The Human Development Research Center), které je užším partnerem projektu. Vedoucí centra prof. Lars Wichstrom je kontaktní osobou našeho projektu. Centrum vede výzkum v oblast fyzické aktivity, stravovacích návyků, obezity, času před obrazovkou (tzv. Screen time) a způsobu užívání internetu u dětí a dospívajících. Výzkumné aktivity se rovněž soustředí na vývoj sociálních kompetencí a prediktory duševního zdraví u dětí a dospívajících.
Spolupracujeme na evaluaci výstupů klíčových aktivit projektu a metod mapujících účinky workshopů na rodičovské kompetence v oblasti prevence nadužívání internetu a digitálních technologií, sedavého chování a fyzické inaktivity. Partnerství je pro realizaci projektu důležité pro obohacení odborné činnosti projektu, vzájemné čerpání odborné praxe obdobných aktivit realizovaných v Norsku.

 

Kontakty

Milena Povolná - administrace projektu
Povolna@lokomoce.cz
Zuzana Pavelcová - manažer a hlavní psycholog projektu
Pavelcova@re-life.cz

 

Komunikační strategie projektu (pdf, 330 kB)

 

 

GRANT EHP 2014 - 2021 - PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ OD 12/2021

PROSINEC:

 • 13.12.2021 MŠ Ivaň, 15.12.2021 MŠ Velké Pavlovice, 16.12.2021 MŠ Božetěchova Brno, MŠ Berušky a Čtyřlístek Benešov, proběhly informační schůzky pro rodiče ve všech MŠ, které jsou do projektu zapojeny a naši lektoři za psychologickou sekci i fyzioterapeutickou sekci je seznámili s konceptem projektu.
 • Zahájili jsme screeningové vyšetření dětí v MŠ zapojených do projektu.

LEDEN:

 • Pokračování screeningového vyšetření dětí v MŠ.
 • Za psychologickou sekci Mgr. Zuzana Pavelcová a Mgr. Aneta Šírková absolvovaly 13.01.2022 online konzultaci s norským partnerem Larsem Winstromem, kde si v průběhu schůzky představili projekt, shrnuli dosavadní činnost a zkonzultovali dotazník pro rodiče, který má mapovat postoje a chování rodičů týkající se fyzické aktivity, sedavého chování a času ztraceného před obrazovkami.
 • 27.01.2022 v MŠ Velké Pavlovice proběhl první workshop pro rodiče za psychologickou sekci s Mgr. Zuzanou Pavelcovou a Mgr. Anetou Šírkovou, rodiče se na něm dozvěděli, jak s dětmi nastavit doma pravidla zdravého užívání digitálních technologií, jak nastavit jejich bezpečnost na síti a na co si dát pozor.
 • Ukončeno screeningové vyšetření dětí, vyšetřeno bylo 403 dětí v pěti MŠ.

ÚNOR:

 • 15.02.2022 v MŠ Velké Pavlovice proběhl první praktický workshop pro rodiče za fyzioterapeutickou sekci s MUDr. Jaroslavou Chlupovou, kde byli rodiče seznámeni s problematikou nejčastějších odchylek v rámci kineziologického vyšetření dětí, v praktické části bylo rodičům vysvětleno a předvedeno jak na tyto odchylky reagovat a aktivně s nimi pracovat.
 • Pokračování workshopů pro rodiče za psychologickou sekci 02.02.2022 v MŠ Ivaň, 03.02.2022 v MŠ Berušky Benešov, 07.02.2022 v MŠ Božetěchova Brno a 24.02.2022 MŠ Čtyřlístek Benešov s Mgr. Zuzanou Pavelcovou a Mgr. Anetou Šírkovou.

BŘEZEN:

 • Proběhly další praktické workshopy pro rodiče za fyzioterapeutickou sekci, 03.03.2022 v MŠ Božetěchova Brno s MUDr. Jaroslavou Chlupovou a 17.03.2022 v MŠ Berušky a Čtyřlístek v Benešově s Mgr. Martinou Haklovou a lektorem Jakubem Hovorkou.
 • 19.03.2022 v MŠ Berušky a Čtyřlístek v Benešově proběhly praktické workshopy pro pedagogy s MUDr. Jaroslavou Chlupovou a s lektorem panem Jakubem Hovorkou.

DUBEN:

 • 7.4. 2022 proběhl v MŠ Ivaň další workshop pro rodiče za fyzioterapeutickou sekci.
 • 23.4. 2022 se uskutečnil workshop pro pedagogy z MŠ Božetěchova Brno s fyzioterapeutkou Mgr. Martinou Haklovou.
 • 26.4. proběhl v MŠ Ivaň a 27.4. 2022 v MŠ Božetěchova Brno workshop pro rodiče s psycholožkou Mgr. Anetou Šírkovou.
 • 29.4. 2022 absolvovali pedagogové z MŠ Velké Pavlovice a MŠ Ivaň workshop s fyzioterapeutkou Mgr. Martinou Haklovou a panem Jakubem Hovorkou.

KVĚTEN:

 • V průběhu celého května probíhalo screeningové vyšetření dětí ve všech pěti MŠ zapojených do projektu.
 • 3.5.2022 se uskutečnil workshop pro rodiče v MŠ Velké Pavlovice s Mgr. Anetou Šírkovou.
 • 12.5.2022 se uskutečnil workshop pro rodiče v MŠ Berušky Benešov s Mgr. Zuzanou Pavelcovou.
 • 18.5. 2022 proběhl workshop pro rodiče v MŠ Čtyřlístek Benešov rovněž s Mgr. Zuzanou Pavelcovou.
 • 27.5. 2022 jsme pořádali ve Velkých Pavlovicích osvětovou akci pro veřejnost, kde Mgr. Martina Haklová nabídla rodičům a dětem možnost podoskopického zhodnocení chodidla; lektor pan Hovorka rodičům vysvětlil a názorně ukázal, jak vybrat dětem správnou obuv, která má nohu chránit, ale neomezovat; teoretickou přednášku o držení těla a důležitosti pohybové gramotnosti dětí vedla MUDr. Jaroslava Chlupová, která následně prakticky ukázala rodičům dětí cviky na téma chodidlo, jeho mobilita, pružnost a aktivita.

ČERVEN:

 • V průběhu června jsme vyšetřili zbývající děti v MŠ.
 • 20.6. 2022 online schůzka pro rodiče dětí MŠ Božetěchova s psycholožkou Mgr. Anetou Šírkovou.
 • 21.6. 2022 online schůzka pro rodiče dětí MŠ Ivaň s psycholožkou Mgr. Anetou Šírkovou.
 • 21.6. 2022 online schůzka pro rodiče dětí MŠ Berušky Benešov s psycholožkou Mgr. Zuzanou Pavelcovou.
 • 22.6.2022 online schůzka pro rodiče dětí MŠ Čtyřlístek Benešov s psycholožkou Mgr. Zuzanou Pavelcovou.
 • 23.6. 2022 online schůzka pro rodiče dětí MŠ Velké Pavlovice s psycholožkou Mgr. Anetou Šírkovou.

SRPEN:

 • 30.8. 2022 informační schůzka pro rodiče dětí MŠ Kralice nad Oslavou s MUDr. Jaroslavou Chlupovou
 • 30.8. 2022 informační schůzka pro rodiče dětí MŠ Čtyřlístek Benešov s psycholožkou Mgr. Zuzanou Pavelcovou

ZÁŘÍ:

 • 5.9.2022 informační schůzka pro rodiče dětí MŠ Berušky Benešov s psycholožkou Mgr. Zuzanou Pavelcovou
 • 6.9.2022 informační schůzka pro rodiče dětí MŠ Pozořice s MUDr. Jaroslavou Chlupovou
 • 8.9.2022 informační schůzka pro rodiče dětí MŠ Velké Pavlovice s panem Jakubem Hovorkou
 • 12.9. 2022 jsme zahájili screeningové vyšetření dětí v MŠ Pozořice
 • 15.9.2022 screeningové vyšetření dětí MŠ Čtyřlístek Benešov
 • 16.9.2022 screeningové vyšetření dětí MŠ Kralice nad Oslavou
 • 21.9.2022 screeningové vyšetření dětí MŠ Berušky Benešov

ŘÍJEN:

 • 5.10.2022 screeningové vyšetření dětí MŠ Velké Pavlovice
 • 6.10.2022 workshop pro rodiče MŠ Velké Pavlovice s psycholožkou Mgr. Anetou Novotnou Šírkovou
 • 12.10.2022 workshop pro rodiče MŠ Kralice nad Oslavou s psycholožkou Mgr. Anetou Novotnou Šírkovou
 • 12.10.2022 workshop pro pedagogy MŠ Velké Pavlovice
 • 12.10.2022 screeningové vyšetření dětí MŠ Velké Pavlovice
 • 13.10.2022 workshop pro rodiče MŠ Pozořice s psycholožkou Mgr. Anetou Novotnou Šírkovou
 • 13.10.2022 workshop pro rodiče MŠ Berušky Benešov s psycholožkou Mgr. Zuzanou Pavelcovou
 • 15.10.2022 workshop pro pedagogy MŠ Kralice nad Oslavou
 • 20.10.2022 workshop pro rodiče MŠ Čtyřlístek Benešov s psycholožkou Mgr. Zuzanou Pavelcovou
 • 21.10.2022 screeningové vyšetření dětí MŠ Velké Pavlovice

LISTOPAD:

 • 4.11.2022 screeningové vyšetření dětí v MŠ Berušky a Čtyřlístek Benešov
 • 5.11.2022 workshop pro pedagogy MŠ Berušky a Čtyřlístek Benešov
 • 11.11.2022 screeningové vyšetření dětí MŠ velké Pavlovice
 • 26.11.2022 workshop pro pedagogy MŠ Pozořice

Připravujeme další informace ...