VYTVOŘME DĚTEM KLADNÝ VZTAH KE SPORTU A POHYBU!

Našim cílem je vrátit do školek pohyb, aby si i děti v dnešním přetechnizovaném světě vytvořili a pak i udrželi správné pohybové vzory, návyky a především správné držení těla!

CO ZAPOJENÍ DO PROJEKTU PRO MŠ OBNÁŠÍ?

 • KAŽDODENNÍ 20 MINUTOVÉ CVIČENÍ DĚTÍ
 • KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ DĚTÍ A JEJICH DRŽENÍ TĚLA
 • ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 2X ROČNĚ
 • SUPERVIZE LEKTORA LOKOMOCE PŘÍMO VE ŠKOLCE 2X ZA POLOLETÍ
 • ZAPOJENÍ PEDAGOGŮ I RODIČŮ DĚTÍ
 • MĚSÍČNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE
 • KAŽDÝ MĚSÍC TIPY A TÉMATA NA CVIČENÍ PRO PEDAGOGY

ZAPOJENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL DO PROJEKTU ŘEŠÍME INDIVIDUÁLNĚ

Projekt pohyb do MŠ

VZDĚLÁVACÍ WORKSHOPY

 • 2 workshopy během školního roku
 • Kapacita workshopu je 30 osob
 • Skripta pro každého pedagoga
 • Vzdělávání proběhne v daném regionu vyškoleným odborníkem

KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE

 • Komplexní vyšetření dítěte je dobrovolná služba pro školku/školu a organizuje ji fyzioterapeut
 • (Vyšetření probíhá jednou za rok v období únor-duben, děti budou již v MŠ/ZŠ plně zapojené a nebudou mít strach z nových věcí a lidí)

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE O ZAPOJENÍ DO PROJEKTU

 • Informační schůzka pro rodiče proběhne na začátku školního roku nebo v přípravném týdnu během prázdnin
 • Slouží především k seznámení rodičů s projektem
 • Samotnou schůzku povede vyškolený odborník (na schůzce bude sdíleno krátké video MUDr. Chlupové a Mgr. Haklové)

FINANČNÍ NÁKLADY

 • CENA PRO MATEŘSKOU ŠKOLKU 10 000 KČ / WORKSHOP
 • CENA PRO MALOU ŠKOLKU JE 1 500 KČ / OSOBA (MAX. 4 PEDAGOGOVÉ VE ŠKOLCE)
 • CENA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU 20 000 KČ / WORKSHOP
 • INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE 2 000 KČ (VEDENÁ VYŠKOLENÝM ODBORNÍKEM)
 • KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ FYZIOTERAPEUTEM A ZPRACOVÁNÍ KARTY DÍTĚTE S NÁSLEDNÝM ODESLÁNÍM PŘÍMO RODIČŮM 800 KČ (HRADÍ RODIČE DÍTĚTE)

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE

 • V rámci projektu nabízíme možnost uspořádání odborné přednášky nebo vzdělávacího workshopu pro rodiče.
 • Obsah je možné zvolit z nabízených témat nebo dle dohody upravit, či více specifikovat.
 • Možná témata:
  • Jaký je současný stav pohybového aparátu dětí a mladistvých a jeho predikce.
  • Co je důležité pro správný vývoj postury dětí a jak správně probíhá?
 • Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Více informací na zhanelova@lokomoce.cz

Leták ke stažení