V roce 2014 se tým odborníků z oblasti neurologie, fyzioterapie, pohybové terapie a psychologie v čele s neuroložkou MUDr. Jaroslavou Chlupovou rozhodl řešit zhoršující se zdravotní stav populace.

Vznikl unikátní koncept-projekt Lokomoce, jehož snahou je obnovení chybějící prevence ve zdravotnickém systému.

Vnímáme pohyb jako základ fyzického i duševního zdraví a naším cílem je vést širokou veřejnost ke zdraví a vzdělávat ji v problematice funkčního a koordinovaného pohybu.

Chceme zapojovat správné pohybové stereotypy do pracovních aktivit i běžného denního života a řešit nepříznivé dopady sedavého způsobu života na motorický, psychický a sociální vývoj dětí.

Lokomoce

Co děláme?

Vedeme dospělé a děti ke zdravému pohybu. Jsme přesvědčeni, že pohyb je radostnou a přirozenou součástí života dětí. Má nezastupitelnou roli v jejich vývoji, přináší dětem poznání sebe i svého okolí. Pohyb ovlivňuje psychickou pohodu dětí, pomáhá jim zvládat stres a vyjadřovat zdravou formou své pocity. Fyzické aktivity nabízíme hravým a zábavným způsobem.

Naší prioritou je zapojení projektu LOKOMOCE v mateřských školách v rámci celé České republiky. Díky tomu se děti naučí mít pohyb rády a budou jej využívat jako zdroj pohody a radosti po celý život.

Nabízíme také systematické vzdělávání pro rodiče, učitele, trenéry i odbornou veřejnost, jak děti podporovat v aktivním způsobu trávení volného času a tím zlepšovat jejich zdraví a psychickou odolnost.
Záštitou kvality je akreditace Ministerstva školství a mládeže.

Naše aktivity:

  • Realizace projektu „Pohyb do MŠ
  • Systematické vzdělávání pedagogů mateřských, základních a středních škol
  • Vzdělávání rodičů a učitelů v oblasti zdravého užívání digitálních technologií
  • Vedení kurzů cvičení malých dětí
  • Organizace sportovních dnů, kempů a táborů pro děti a mládež
  • Vzdělávání v pohybu pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími neurologickými onemocněními
  • Pořádání letní pohybové kempy pro parkinsoniky
  • Vedení individuálních a skupinových rehabilitačních cvičení v našem Pohybovém centru v Brně
  • Pořádání vzdělávacích workshopů pro rodiče, učitele, trenéry, laickou i odbornou veřejnost
  • V rámci osvěty se snažíme o obnovení prevence ve zdravotnickém systému ČR

Proč to děláme

Dnešní moderní doba je spojená se stresem a nedostatkem pohybu v rámci sedavého způsobu života lidí, což vede k nárůstu somatických i psychických onemocnění. Chceme, aby lidé pochopili, že pohyb je základem života a celkového zdraví.

Moderní medicína nabízí často nákladná řešení a opomíjí se funkční pohled na člověka.

Platí, že prevence je stále nejlevnějším a nejjednodušším řešením.

A to je náš cíl.

 

Vedení dětí ke správnému pohybu

Aby si především rodiče uvědomovali důležitost vedení svých dětí ke sportu, aby jim vytvářeli od malička pozitivní vztah k pohybu, tak jako je učí dvakrát denně si čistit zuby. Vytvoření pozitivního vztahu k pohybu už u dětí v mateřských školách.

 

Pohybová výchova do všech škol

Pohybová výchova jako pravidelná součást výuky, díky které děti získají pohybové dovednosti a gymnastickou průpravu. Tato průprava je nutná pro schopnost stabilizovat a koordinovat pohyby s optimálním svalovým napětím, což vede k prevenci jejich úrazů.

 

Zdravější zaměstnanci

Lidské tělo je stroj. Chceme-li, aby fungovalo, musí být seřízené. Pokud se zaměstnanci firem naučí zacházet se svým tělem tak, aby si ho co nejméně poškozovali, sníží se jejich pracovní neschopnost.

 

Zdravější senioři

Zlepšit fyzický a psychický stav našich seniorů. Dát jim návod jak se i v tomto věku zdravě hýbat. Vnímat pohyb jako každodenní potřebu a znovu v nich probudit radost ze života a pohybu.

 

Tělesná výchova trochu jinak

Náplní hodin tělesné výchovy ve školách by neměla být pouze vybíjená a florbal, ale aby děti by nadále měly rozvíjet svoje všestranné pohybové dovednosti. Děti začnou mít tělocvik a pohyb znovu rády, protože budou-li „umět“ cvičit, bude je to bavit!

 

Zdravější generace mladých lidí

Pokud budou děti správně vedeny k pohybu, nebude na středních školách většina třídy osvobozena z tělocviku, protože se neumí pohnout nebo z důvodů zdravotních.