• Spolupráce s firmami je důležitou součástí našeho projektu.
  • Mnoho zaměstnavatelů si dnes již uvědomuje, že zdravý zaměstnanec=prosperující firma.
  • Učíme zaměstnance zacházet se svým tělem tak, aby si ho co nejméně poškozovali. Podle profesního zařazení pro ně připravujeme kompenzační cvičení, která vedou k úpravám svalových dysbalancí, zlepšují koordinaci pohybu, předcházejí předčasným degenerativním změnám pohybového aparátu a bolestivým stavům, které je přivádějí k lékařům a do stavu práce neschopných. Zejména bolesti zad, které jsou druhou nejčastější diagnózou přivádějící pacienta k lékaři, se stávají obrovským socioekonomickým problémem.

Pro firmy nabízíme tyto „balíčky“

Individuální či skupinová cvičení pro zaměstnance

Zaměřená na úpravu vadného držení těla, svalových dysbalancí, podporu kognitivně - motorických funkcí, zlepšení koordinace, relaxační cvičení, cvičení s vlastním tělem i různými pomůckami.
Cvičení probíhají také dle pracovní zátěže jednotlivých pracovníků – podle toho zda se jedná o THP pracovníky nebo dělníky. Naše cvičení jsou také zaměřena na prevenci neurodegenerativních onemocnění jako je demence, parkinsonova nemoc atd., tato onemocnění postihují v dnešní době stále více naší populace.

Workshopy + cvičení pro zaměstnance v rámci Zdravých dnů

Rozsah je 3 hodiny z toho je úvodní část teoretická (cca 20 minut), poté praktické ukázky a odborné cvičení. Přítomna je MUDr. Chlupová + naši fyzioterapeuti.