Konference pro pediatry - Skolióza a skoliotické držení

Konference pro pediatry - Skolióza a skoliotické držení

  14. 10. 2022

7. - 8. 10. 2022 proběhla na zámku Valeč u Hrotovic konference na téma: “Skolióza a skoliotické držení” pro pediatry, ale i širší veřejnost.

Přednášející se skládali z mnoha odborníků, kteří se na téma zaměřili z různých úhlů. Přednášky zahájila psychoterapeutka Mgr. Zuzana Pavelcová, která seznámila posluchače se skoliózou z pohledu úzkosti a vyrovnávání s ní v průběhu vývoje, s důrazem na rodinu. Další část přednášky věnovala výzvě v podobě digitálních technologií a důležitost pohybu a her pro psychické zrání. Závěrem představila projekt Podpora psychické odolnosti v rámci prevence sedavého chování a zdravého užívání digitálních technologií programu Zdraví, podpořeného z Fondů EHP 2014-2021.

Správnou práci s hrudní páteří a jejími svaly po teoretické stránce osvětlila fyzioterapeutka Mgr. Martina Haklová a spolu s neuroložkou MUDr. Jaroslavu Chlupovou představila i v praxi na konkrétních cvicích.

Poslední přednáškový blok prvního dne byl zaměřen na skoliózu z pohledu fyzioterapeutky Mgr. Dagmar Moc Králové, Ph.D., její vyšetření a následnou terapii.

Nabyté poznatky následně všichni mohli vstřebat v příjemném prostředí a relaxační zóně Zámku Valeč.

Druhý přednáškový den zahájil MUDr. Michael Lujc z ortopedické kliniky FN Brno s tématem “Operační řešení skolióz u dětí, prevence a režimová opatření - integrace do běžného dne”. Velmi zajímavou přednáškou přiblížil rozdělení skoliózy podle závažnosti a její řešení od pouhého pozorování, přes fixaci korzetem, až po nutné operativní řešení. Třešničkou na dortu této přednášky byl záznam z této operace.

Poslední přednáškou o práci s pánví a její propojení do dynamiky chůze nás opět provedly fyzioterapeutky Lokomoce včetně praktické části.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem školitelům, za jejich poutavé přednášky, které doufáme byly pro všechny obohacující, ale i všem, kteří se konference účastnili, byli skvělí a aktivní posluchači. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat i Hotel Zámek Valeč, za jejich nadstandardní zázemí, kam se moc rádi vracíme. :-)