Konference Psychická odolnost a pohyb dětí v digitální době

Konference Psychická odolnost a pohyb dětí v digitální době

  04. 11. 2023

V sobotu 4.11.2023 se v Praze uskutečnila konference na téma: Psychická odolnost a pohyb dětí v digitální době.

Na konferenci přednášeli hosté z Norska z univerzity v Trondheimu doc. Vera Skalická, Ph.D. a prof. Lars Wichstrom, Ph.D. s přednáškami “Mental Health, Screen Use and Physical Activity - Lessons from Studies on Norwegian”. Další přednášející byla psycholožka a psychoterapeutka Zuzana Pavelcová, která hovořila o psychické odolnosti a podpoře digitálního wellbeingu u dětí.
 
Následně se slova ujala zakladatelka projektu Lokomoce MUDr. Jaroslava Chlupová s prezentací “Pohyb u dětí a koncipování pohybových aktivit v rámci mateřských škol”. Se svými zkušenostmi a programem Lokomoce se podělila ředitelka MŠ Velké Pavlovice Mgr. Olga Kolářová. O významu pohybu pro psychické zdraví dětí přednášel z pohledu trenérů Antonín Barák.
 
Všem přednášejícím bychom chtěli poděkovat za jejich poutavé přednášky, které doufáme byly pro všechny obohacující, ale i všem, kteří se konference zúčastnili. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat i ZŠ pro žáky s poruchami zraku za jejich příjemné zázemí.
 
Konference se uskutečnila v rámci projektu “Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí” realizovaného díky podpoře Programu zdraví financovaného z Malého grantového schématu z fondů EHP 2014-2021.